Δημοσιεύτηκαν 2 νέες δράσεις του ΕΣΠΑ για (πολύ) μικρές επιχειρήσεις

Time to read
less than
1 minute
Read so far

December 20, 2018 - 09:35
0 comments

Δύο πολυαναμενόμενες νέες δράσεις του ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, η «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» και η «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας, Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση» προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης. Το σύνολο της χρηματοδότησης των δύο δράσεων που ανέρχεται στα 460 εκατ. ευρώ, αφορά αποκλειστικά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Η δράση  «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά και έχει συνολικό προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ

Οι επιδοτούμενες δαπάνες θα αφορούν τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού, καθώς και το σύνολο των δοκιμών και ελέγχων ποιότητας που απαιτούνται για την πιστοποίηση και συμμόρφωση των προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή / και χωρών εκτός Ε.Ε

Το ποσοστό επιδότησης θα κυμαίνεται από 50%-65% για επενδυτικά σχέδια αξίας 20.000€ έως 200.000€ και θα καθορίζεται με βάση την εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες και την αναλυτική πρόσκληση της δράσης εδώ.

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο -Εστίαση-Εκπαίδευση

Η δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας, Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση», συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

  • στο λιανικό εμπόριο,
  • στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
  • στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους

Πιο συγκεκριμένα, ενισχύονται με επιδότηση μέχρι 50% επενδυτικά σχέδια ύψους από 10.000€ έως 150.000€ για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αναβάθμισης της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και ενίσχυσης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες και την αναλυτική πρόσκληση της δράσης εδώ.

Σημείωση: Η υποβολή αιτήσεων για τα 2 προγράμματα θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο του 2019.

 

Πηγή: antagonistikotita.gr