150.000.000€ σε ΜμΕ που δραστηριοποιούνται σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές

Time to read
less than
1 minute
Read so far

April 10, 2019 - 13:15
0 comments

Σύμφωνα με νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας που βρίσκεται στη Βουλή , ποσό 150.000.000€ αναμένεται να διατεθεί προσεχώς σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας, που απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο και δραστηριοποιούνται σε τομείς της βιομηχανίας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Όπως αναφέρεται σε άρθρο του σχετικού νομοσχεδίου, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή επιχορήγησης και θα αφορά την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έως 200.000€ (σύμφωνα με τη διαδικασία κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας). Το ακριβές ποσό της ενίσχυσης θα υπολογίζεται βάσει του συνολικού μισθολογικού κόστους της επιχείρησης και δε θα μπορεί να είναι μικρότερο των 10.000€. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους δικαιούχους, τα κριτήρια επιλογής, το ύψος της ενίσχυσης και τη διαδικασία θα οριστούν το επόμενο διάστημα με σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας. 

 

Πηγή: capital.gr